Sprawdź czy grozi Ci pracoholizm !

pracoholizm

Jeśli nawet jedno z poniższych zdań charakteryzuje Ciebie, to znaczy, że czas się zatrzymać i zapytać samego siebie, gdzie się podziały pasje, marzenia, wolność, ludzie….
Pracoholizm to choroba, która niszczy życie, a nie punkt do CV.

-Regularne zabieranie pracy do domu lub codzienne zostawanie po godzinach
-Nierozmawianie o niczym innym niż praca
-Brak czasu dla rodziny i przyjaciół
-Brak czasu na realizację swoich hobby, uprawianie sportu
-Nieodczuwanie upływu czasu podczas pracy
-Stawianie spraw zawodowych na pierwszym miejscu
-Niedopuszczanie myśli, że w pracy może dziać się coś bez twojej kontroli, poczucie, iż nieustanna obecność jest wręcz konieczna
-Dążenie do perfekcji we wszystkim co się robi
-Odczuwanie ogromnych i niewspółmiernych wyrzutów sumienia, gdy popełniło się podczas pracy jakiś błąd
-Ciągłe niezadowolenie ze swojej pracy
-Rezygnowanie z urlopu