Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2018 r.

zus dla przedsiebiorcow

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy płacą składki ZUS, zlecając jeden – a nie jak dotychczas – trzy przelewy. Złą wiadomością jest, że kwota, którą muszą odprowadzać, jest wyższa niż w roku ubiegłym. Ile wynoszą poszczególne składki i na co są one przeznaczane?

Składki ZUS a działalność gospodarcza

Jeżeli dopiero założyłeś działalność gospodarczą, to masz 7 dni na złożenie odpowiednich dokumentów do ZUS-u. Dostarczenie do ZUS-u jednego z poniższych dokumentów oznacza dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń:

 • ZUS ZUA – gdy zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – gdy zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – gdy zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Mimo że przedsiębiorcy płacą składki ZUS, często nie orientują się, jak są one rozdysponowywane, co się z nimi dzieje i na co są przeznaczane. Jeżeli wcześniej nie interesowałeś się składkami, powinieneś wiedzieć, że będziesz opłacał:

 • Składkę na ubezpieczenie społeczne. Na tę składkę składają się cztery ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Trzy pierwsze są obowiązkowe, a o opłacaniu ostatniej, czyli chorobowej, zdecydujesz samodzielnie. Jeżeli będziesz ją opłacał i zachorujesz, ZUS wypłaci Ci zasiłek chorobowy.
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacanie tej składki upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z państwowej służby zdrowia.
 • Składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Z tych środków są finansowe m.in.: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne.

Z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie pracują na etacie. Składki na Fundusz Pracy nie płacą przedsiębiorcy na tzw. „małym” ZUS-ie.

Składki ZUS 2018 r. – ile zapłacisz?

Wysokość składek ZUS systematycznie rośnie. Od stycznia przedsiębiorca na tzw. „dużym” ZUS-ie płaci 1232,16 zł (jeżeli zdecyduje się opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 1166,85 zł (gdy zrezygnuje z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Na podaną kwotę składają się następujące składki społeczne:

 • emerytalna – 520,36 zł,
 • rentowa – 213,26 zł,
 • chorobowa – 65,31 zł,
 • wypadkowa – 47,98 zł.

Dodatkowo doliczyć trzeba składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 zł oraz składkę na Fundusz Pracy, która w 2018 r. wynosi 65,31 zł.

W porównaniu do 2017 r. to spore podwyżki – w ubiegłym roku przedsiębiorca, który zrezygnował z opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, płacił 1109,89 zł.

Dobrą wiadomością jest, że od kwietnia 2018 r. obniżona zostanie składka wypadkowa. Obniżka z 1,80% do 1,67% będzie jednak dotyczyć tylko tych firm, które do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Niższe składki ZUS – dla kogo tzw. „mały” ZUS?

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić duży ZUS. W Polsce od kilku lat obowiązuje ulga dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Ta grupa przedsiębiorców co do zasady płaci przez pierwsze 24 miesiące niższe składki. Jeżeli otwierasz firmę, również będziesz mógł skorzystać z ulgi. Ile wynosi mały ZUS? Od stycznia 2018 r. wysokość tych składek ZUS kształtuje się następująco:

 • składka emerytalna – 122,98 zł,
 • składka rentowa – 50,40 zł,
 • składka chorobowa – 15,44 zł,
 • składka wypadkowa – 11,34 zł.

Przedsiębiorcy na „małym” ZUS-ie płacą również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od stycznia 2018 r. wynosi ona 319,94 zł. Łącznie zatem składki ZUS kosztują ich 520,10 zł (z dobrowolną składką chorobową) lub 504,66 zł (bez składki chorobowej).

Jeżeli chcesz skoncentrować się na prowadzeniu działalności gospodarczej, wcale nie musisz samodzielnie pilnować wysokości składek ZUS – możesz skorzystać z pomocy specjalistów. OmniOffice zapewnia obsługę księgową w ramach biura serwisowanego.

Jak oblicza się wysokość składek ZUS?

Wysokość zarówno aktualnych, jak i archiwalnych składek ZUS, przedsiębiorcy mogą sprawdzić m.in. na stronie internetowej ZUS-u. Nie wszystkie osoby prowadzące firmy wiedzą jednak, jak jest wyliczana wysokość składek ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklaruje każdy przedsiębiorca, przy czym zadeklarowana kwota nie może być niższa niż:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. minimalna pensja to 2100 zł brutto, czyli podstawa wynosi 630 zł) – dotyczy osób opłacających tzw. „mały” ZUS,
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS (GUS podał kwotę 4443,00 zł, zatem podstawa wynosi 2665,80 zł) – dotyczy przedsiębiorców na tzw. „dużym” ZUS-ie.

Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne wylicza się, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru. Wynosi ona:

 • 19,52% – dla ubezpieczenia emerytalnego,
 • 8,00% – dla ubezpieczenia rentowego,
 • 1,80% – dla ubezpieczenia wypadkowego,
 • 2,45% – dla ubezpieczenia chorobowego.

Wyższe składki ZUS – czy warto je płacić?

Ustawodawca wskazuje jedynie minimalną podstawę składek ubezpieczeń – nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca zadeklarował wyższą podstawę wymiaru składek. Czy dobrowolne opłacanie składek ZUS w wyższej wysokości się opłaca?

Jeżeli rozważasz taką możliwość, musisz wiedzieć, że nie możesz zwiększyć podstawy wyłącznie np. składki emerytalnej – deklarujesz podstawę dla całej składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacanie składek w wyższej wysokości może się jednak opłacać – gdy zachorujesz, zostanie Ci wypłacony zasiłek chorobowy w wyższej wysokości, a w przyszłości możesz liczyć na wyższe świadczenie emerytalne.

Składki ZUS – bariera przedsiębiorczości?

W odróżnieniu od choćby podatku dochodowego czy VAT-u wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do ZUS-u nie jest w żaden sposób powiązana z uzyskiwanym przez nich dochodem. W praktyce oznacza to, że płacić trzeba od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od zarobku. Właśnie z tego względu mówi się, że składki ZUS są ogromną barierą w rozwoju przedsiębiorczości.

Choć osoby zainteresowane założeniem działalności mogą (o ile spełniają warunki) opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości, to problem powraca po dwóch latach – wówczas przedsiębiorca wchodzi na tzw. „duży” ZUS. Nie wszystkie firmy radzą sobie z dodatkowymi obciążeniami – część przedsiębiorców zawiesza działalność, inni powracają na etat, definitywnie kończąc przygodę z własnym biznesem.

Aby wspomóc przedsiębiorców, od marca 2018 r. obowiązuje Konstytucja Biznesu, a dokładniej zapisy dotyczące ulg dla nowych przedsiębiorców. Co się zmieniło? Przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS. Wyjątek stanowi składka zdrowotna, którą to jednak można odliczyć od podatku. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy przysługuje dwuletnie prawo do „małego” ZUS-u, czyli może opłacać składki w preferencyjnej wysokości. Czy to rozwiązanie przyczyni się do wzmożonego zakładania firm? Przekonamy się już wkrótce.

 

Źródła:

ZUS: http://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-przedsiebiorcy-ceidg-

ZUS: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082371656

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001