Kultura organizacyjna, czyli sposób na pozyskanie i zatrzymanie dobrych pracowników

Firmę budują ludzie. Od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania zależą wyniFirmę budują ludzie. Od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania zależą wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wprowadzenie i rozwinięcie kultury organizacyjnej w firmie może przynieść szereg korzyści. Gdy zakład pracy będzie postrzegany jako atrakcyjny, jego właściciele nie będą mieć problemu ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Kultura organizacyjna – nie warto jej lekceważyć

Definicji kultury organizacyjnej jest wiele. Nie ma znaczenia, którym określeniem posłuży się przedsiębiorca. Faktem jest, że kompleksowo opracowana i wdrożona kultura organizacyjna może przynieść firmie wiele korzyści. Najczęściej specjaliści wskazują na możliwość zintensyfikowania wyników finansowych, ale równie istotne jest postrzeganie przedsiębiorstwa na zewnątrz.

Kwestia postrzegania firmy na zewnątrz jest szczególnie ważna, gdy mowa o zdobywaniu kolejnych klientów. Z drugiej strony wizerunek firmy jest także istotny z punktu widzenia pracowników. Osoby poszukujące pracy często sprawdzają informacje o przedsiębiorstwie, którego ogłoszenie znalazły. W praktyce brak obowiązywania w zakładzie pracy kultury organizacyjnej może przekładać się na niemożność znalezienia pracowników.

Kultura organizacyjna z punktu widzenia pracownika

Z punktu widzenia pracownika istnienie kultury organizacyjnej w danej firmie jest stanem pożądanym. Dlaczego? Z dniem zatrudnienia każda osoba przyjęta do pracy otrzymuje wytyczne, a to oznacza, że wie, jak postępować i jakie zachowania są od niej oczekiwane. Ponieważ kultura organizacyjna obejmuje również system kar i nagród oraz ścieżkę awansu, pracownik od pierwszego dnia doskonale wie, czego może oczekiwać. To daje nie tylko poczucie stabilności, lecz także motywuje do działania. Pracownik, który angażuje się w wykonywanie czynności, jest bardzo cenny dla firmy – efektywna praca przekłada się na konkretne wyniki.

Pracodawcy, którzy zlekceważą potencjał kultury organizacyjnej, muszą liczyć się z konkretnymi stratami. Problemy kadrowe, nieobsadzone stanowiska pracy czy niemożność pozyskania specjalistów – wszystko to rzutuje na działanie firmy i jej kondycję. Brak solidnych, zaangażowanych pracowników obniża konkurencyjność podmiotu gospodarczego i ma bezpośrednie odbicie w wynikach finansowych.

Wdrożenie kultury organizacyjnej jest czasochłonne, ale opłacalne

W budowaniu i funkcjonowaniu kultury organizacyjnej ogromne znaczenie ma kadra zarządzająca. To od niej zależy, czy pewne schematy zachowań staną się standardem. Samo wprowadzanie kultury organizacyjnej do zakładu pracy jest czasochłonne – wymaga zaangażowania właścicieli, managerów i samych pracowników. Wysiłek się jednak opłaca – rozwijający się pracownicy, którzy są doceniani, pracują wydajnie, a to dla firmy oznacza zyski.

Jak zbudować kulturę organizacyjną w firmie? Kadra zarządzająca powinna przede wszystkim poznać ludzi, z którymi pracuje na co dzień. Trzeba pamiętać, że potrzeby pracowników zmieniają się w czasie i dlatego też nie wystarczy jedna rozmowa – to proces, ciągłe badanie potrzeb. Dla młodego pracownika motywacją do pracy mogą być pieniądze, bo np. zaciągnął kredyt mieszkaniowy. Dojrzały pracownik może chcieć się rozwijać i pracować nad awansem. Dopiero zdefiniowanie potrzeb pozwala opracować ścieżki dla poszczególnych zatrudnionych.

Kadra zarządzająca musi też opracować system kar i nagród, a następnie konsekwentnie go stosować. Niezbędne jest słuchanie pracowników – dotyczy to nie tylko potrzeb, lecz także pomysłów np. na rozwój firmy. Zatrudnieni muszą wiedzieć, że ich zdanie się liczy, że są częścią zespołu. Równie istotne jest, aby pracownicy czuli się odpowiedzialni za miejsce, które budują. Wszystko to wymaga otwartości, rozmów i wypracowania rozwiązań, które zadowolą zarówno managerów, jak i pracowników. To zadanie wymagające czasu i zaangażowania, ale opłacające się. W ten sposób można zbudować zespół, do którego będą chcieli dołączyć najlepsi.