Biura do wynajęcia » księgowość

Księgowość w Omnioffice

Oferta księgowości w OmniOffice to możliwość skorzystania z pomocy naszego partnera na preferencyjnych warunkach. Z myślą o jak najlepszej jakości usług księgowych, jaka jest niezbędna przy stale zmieniających się przepisach prawa, oferujemy Państwu możliwość obsługi księgowej przez międzynarodową firmę będącą stałym partnerem biznesowym OmniOffice. Firma ma ogromne doświadczenie w obsłudze zarówno mikro- jak i makro-przedsiębiorstw – w zakresie obsługi księgowej jak również obsługi kadrowo-płacowej. Tak zaplanowana, kompleksowa usługa może znacząco wpłynąć na efektywność Państwa firmy oraz zagwarantować bezpieczeństwo związane z rozliczeniami podatkowymi oraz dokumentami księgowymi i kadrowymi.

W celu złożenia zapytania o ofertę na prowadzenie księgowości bądź dokumentów kadrowych prosimy o kontakt na adres [email protected]
– prześlemy odpowiedni formularz zgłoszenia oraz przekażemy wypełniony formularz z prośbą o przygotowanie kalkulacji.

Księgowość i Raportowanie

 • Opracowanie planu kont i ustalenie parametrów księgowania specyficznych dla Klienta;
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i polskimi przepisami podatkowymi;
 • Staranna weryfikacja formalna i rachunkowa każdego źródłowego dokumentu finansowo - księgowego pod względem zgodności z przepisami podatkowymi;
 • Naliczenie podatków dochodowych PIT lub CIT w zależności od formy prawnej spółki celowej;
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • Przygotowanie oraz przesyłanie do US pliki JPK_VAT;
 • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie wszelkich spraw spółki w relacji z urzędem skarbowym, w tym - udzielanie wymaganych wyjaśnień, reprezentowanie podczas kontroli skarbowych i czynności sprawdzających;
 • Sporządzanie raportów zarządczych;
 • Informowanie, czy Klient ma obowiązek sporządzenia dokumentacji
 • Transfer Pricing, lub Intrastat lub podobnych wymogów prawno-podatkowych;

Cennik usług księgowych

Koszt obsługi składa się z następujących elementów:

 • Jednorazowa kwota w wysokości 300 zł za sporządzenie planu kont i ustawienie parametrów w komputerowym systemie księgowym, jeśli program księgowy poprzedniego biura jest kompatybilny do programu Optima firmy Comarch.
 • Za ustawienie parametrów w komputerowym systemie księgowym, jeśli program księgowy poprzedniego biura nie jest kompatybilny do programu Optima firmy Comarch oraz za ewentualne sprawdzenie lub korekty pracy poprzedniego biura rachunkowego: rozliczenie wg stawki godzinowej;
 • Opłata miesięczna za obsługę księgową, wyliczona na podstawie ilości dokumentów; dokument księgowy to między innymi faktura, pozycja na wyciągu bankowym, polecenie księgowania, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie salda, różnica kursowa itp. Dokumenty zaczytywane do systemu księgowego automatycznie liczone są następująco: 2 dokumenty zaczytywane = 1 dokument.
 • Roczne deklaracje CIT oraz sprawozdanie finansowe w wysokości 800 zł

 

Obsługa księgowa - pełna księgowość Cena
Do 30 dokumentów miesięcznie 600 zł.
Powyżej 30 dokumentów miesięcznie – co 10

dokumentów

150 zł.
2 H MIESIĘCZNIE DORADZTWA BIZNESOWEGO I PODATKOWEGO przez pierwsze 3 miesiące współpracy 0 zł.

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Ustawienie dostosowanych do potrzeb Klienta parametrów w systemie kadrowo-płacowych;
 • Kompleksowa obsługa płacowa przy zatrudnieniu pracowników (w tym zgłoszenie do ZUS);
 • Wsparcie przy procedurze otrzymania zaświadczenia o zdolności do pracy oraz badań BHP;
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów zleceń wg przekazanych wzorów;
 • Sporządzanie listy płac;
 • Rozliczenie czasu pracy (w tym nadgodzin);
 • Rozliczenie urlopów, zwolnień lekarskich;
 • Kalkulacja zobowiązań Klienta wobec ZUS oraz US;
 • Informowanie Klienta o zbliżających się terminach zakończenia umów z pracownikami;
 • Kompleksowa obsługa płacowa przy ustaniu stosunku pracy pracowników;
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • Przygotowywanie okresowych raportów dotyczących: zmian stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń BHP, zaświadczeń o zdolności do pracy;
 • Obsługa kontroli zewnętrznych, w tym z ZUS, PIP;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 4R, PIT-8AR;
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT -11, IFT-1R, PIT 8C;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON.

Cennik oferowanych usług

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (23%).

Kadry i płace

 • Koszt prowadzenia obsługi kadrowo-płacowe składa się z następujących elementów:
 • 0 zł za przyjęcie firmy, za przygotowanie bazy pracowników i ustawienie parametrów w komputerowym systemie kadrowo-płacowym;
 • Opłata miesięczna za obsługę kadrowo-płacową, wyliczona na podstawie liczby pracowników (tabelka poniżej);
 • Opłata roczna za roczne informacje o dochodach PIT -11, IFT-1R, PIT 8C – 50 zł/szt.
Obsługa kadrowo-płacowa Cena
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika etatowego 70 zł.
Obsługa płacowa osoby współpracującej w oparciu o umowę cywilno-prawną 50 zł.
Opłaty jednorazowe 0 zł.
Przyjęcie/zwolnienie pracownika 35 zł.

Usługi dodatkowe

Firma oferuje również usługi dodatkowe (np. korekta pracy poprzedniego biura rachunkowego, deklaracje GUS, opinie prawne, opinie podatkowe, sprawozdania do NBP). Koszt takich usług jest każdorazowo kalkulowany w oparciu o liczbę godzin przeznaczonych na wykonanie danej usługi i poniższych stawek godzinowych Specjalistów. Przed zrealizowaniem usługi Klient każdorazowo otrzymuje najpierw wycenę do akceptacji.

Konsultacje podatkowe

 • Senior Konsultant – 200 zł/h;
 • Konsultant – 120 zł/h;
 • Prawnik in house – 400 zł/h;
 • Doradca Podatkowy in house – 400 zł/h.