Korzyści płynące z postawy asertywnej.

Asertywność to postawa i sposób w którym porozumiewamy się z ludźmi. Dzięki niej komunikujemy się stanowczo, jednocześnie respektując prawa drugiego rozmówcy. Jest to również umiejętność obrony swoich praw i interesów bez naruszania “terytorium” innych.

Asertywność to umiejętność wyrażania swoich emocji i myśli, ale też wywieranie wpływu na innych w sposób nie agresywny i bez manipulacji.

Zachowanie asertywne nie jest agresją ani uległością. Jest ono zachowaniem godnym i dojrzałym. Asertywne komunikaty to przekazy jasne rzeczowe i konkretne bez intencji zranienia. Jest to Takiego zachowania można i warto się nauczyć.

Pozwala zapobiec manipulacji w kontaktach handlowych i z innymi pracownikami. Zwiększa szanse dochodzenia do konsensusu, ustaleń oraz kontraktów korzystnych przynajmniej dla strony posługującej się asertywnym stylem komunikacji. Zwiększa pewność siebie i obniża napięcie. Minimalizuje czas potrzebny na efektywne negocjacje orz rozmowy handlowe. Pomaga w rozumieniu nas przez zwiększenie precyzji wzajemnego rozumienia zmniejsza niebezpieczeństwo powstania nieporozumień i konfliktów. Korzyści płynące z tej postawy można by mnożyć. Możemy je odnaleźć zarówno na polu zawodowym jak i w życiu prywatnym.

Dlatego wart bliżej przyjrzeć się swojemu zachowaniu i sprawdzić czy nie postępujemy zbyt agresywnie lub zbyt ulegle w stosunku do innych.