Komunikacja w biurze i poza nim

Komunikacja jest niezwykle ważna w pracy, ale też i poza nią.

Czy zdajemy sobie sprawę jak inni odbierają to co my mówimy, albo jak my odbieramy to co oni komunikują nam?

Według F. Schulz von Thun komunikat rozszyfrowujemy w 4 płaszczyznach rzeczowej, apelu, ujawniania siebie oraz relacji.

Każda z tych płaszczyzn jest odpowiedzialna za jakość komunikacji.

123

Płaszczyzna rzeczowa występuje zazwyczaj jako część komunikatu wypowiadana wprost. Na poziomie rzeczowym, mówimy o faktach. Nie wypowiadamy swoich opinii ani nie mówimy o naszych uczuciach.

Płaszczyzna apelu to mówienie o tym czego tak naprawdę chcemy i potrzebujemy, to poziom próśb
i oczekiwań – nikt oprócz nas samych nie wie przecież tego lepiej.

Płaszczyzna ujawniania siebie to ta część komunikatu, która mówi o obecnym stanie nadawcy, niezależnie od tego czy on sam chce to prezentować czy nie. Z rozmowy można dowiedzieć się o jego upodobaniach, przekonaniach, ambicjach, ocenach.

Płaszczyzna relacji to wszystko co określa nasz stosunek do odbiorcy komunikatu, co bezpośrednio wpływa na sposób porozumiewania się i klimat rozmowy. W komunikacji ujawnia się tuż po poziomie rzeczowym, ponieważ werbalizując konkretne fakty, wypowiadamy je określonym tonem głosu, dobierając odpowiednie słowa, korzystając przy tym z mimiki i gestów. Może nigdy nie zostać zwerbalizowana, a jednak wypływa
z nas generując szczególny styl postępowania.

Komunikat: Zielone Światłoodbiorca może odczytać w zależności od płaszczyzny i własnych preferencji np. jako :

  • Zapaliło się zielone światło (płaszczyzna rzeczowa).

  • Nadawca chce abym ruszył (płaszczyzna apelu).

  • Nadawca myśli, że jest bardziej spostrzegawczy, nadawca jest nerwowy (płaszczyzna ujawniania siebie).

  • Nadawca jest na mnie zły, bo reaguję zbyt wolno (płaszczyzna relacji).

To samo zdanie możemy odczytać na różne sposoby tak jak i zrozumieć inaczej niż nadawca tego by sobie życzył. Dlatego tak ważne jest, aby komunikaty były jasne i  precyzyjne- unikniemy wtedy wielu nieporozumień :).