Jak założyć własną firmę?

Uznałeś, że czas najwyższy zacząć pracować na własny rachunek? Jeżeli powiedziałeś „zakładam własną działalność gospodarczą”, to stworzenie biznesplanu to nie wszystko, co Cię czeka – rejestracja działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele decyzji. Dowiedz się, jak krok po kroku założyć własną firmę.

Krok pierwszy – forma prowadzenia działalności gospodarczej

Zakładanie własnej działalności gospodarczej oznacza, że będziesz musiał wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwości jest wiele – możesz zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę, np. z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, komandytową lub akcyjną. W Polsce najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej to dwie pierwsze.

Wybierając jednoosobową działalność gospodarczą, za wszystkie zobowiązania będziesz odpowiadał osobiście całym swoim majątkiem. Jedyną osobą upoważnioną do reprezentowania Twojej firmy będziesz Ty, również Ty będziesz mógł zawierać umowy np. z dostawcami. Założenie takiej firmy ma też plusy – nie wiąże się z wysokimi kosztami, a dodatkowo nie jest czasochłonne.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebny jest kapitał zakładowy (minimalna wartość kapitału wynosi 5 tys. zł). Spółkę możesz założyć zarówno w sposób tradycyjny (w kancelarii notarialnej), jak i online. W przypadku tej formy prowadzenia działalności gospodarczej inaczej wygląda też kwestia odpowiedzialności za zobowiązania. Ponieważ spółka jest osobą prawną, samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Zarząd może zaś odpowiadać za długi.