Biura do wynajęcia » faq

1. Czym zajmuje się Omnioffice?

Najprościej mówiąc, wspieraniem kreatywnych przedsiębiorców w realizowaniu ich biznesowych marzeń. Aby wykonać naszą misję jak najlepiej, postanowiliśmy zaoferować naszym Klientom kilka produktów:

 • Biuro serwisowane – biuro w pełni umeblowane, gotowe do pracy od zaraz, przeznaczone tylko dla Państwa;
 • Biuro wirtualne- tańsza alternatywa dla biura serwisowanego;
 • Wynajem sal konferencyjnych: 4, 8 i 12 osobowe;
 • Sprzedaż gotowych spółek lub pomoc w ich zakładaniu;
 • Przyjazną i profesjonalną obsługę:)

2. Czy mogę spotkać się w OmniOffice z Klientem, przeprowadzić rozmowę rekrutacyjna lub szkolenie?

Oczywiście, gdzie indziej mielibyście Państwo przeprowadzić spotkanie, jak nie we własnym biurze. Dysponujemy salami konferencyjnymi przystosowanymi do różnego rodzaju spotkań. Jako posiadacze Biura Wirtualnego w OmniOffice otrzymują Państwo 15% rabat na najem sal konferencyjnych. W czasie korzystania z sali, gwarantujemy serwis kawowy oraz możliwość korzystania z zaplecza biurowego.

3. Czy posiadanie Biura Wirtualnego ma wpływ na kontrolę skarbową ?

Posiadanie Biura Wirtualnego nie ma wpływu na wynik oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli przez Urząd Skarbowy, wpływ może mieć charakter prowadzonej działalności oraz np. przeprowadzona kontrola u Państwa kontrahentów. Kontrola skarbowa przeprowadzana jest w miejscu przechowywania dokumentów rachunkowych. Jeśli wskażą Państwo np. swoje biuro księgowe jako miejsce przechowywania dokumentów, ewentualna kontrola będzie tam się odbywała.

4. Czy odbierane są listy polecone?

Zgodnie z Państwa decyzją możemy:

 • Odbierać listy polecone.
 • Odbierać awizo dla listów poleconych.
 • Istnieje także możliwość czasowego zlecenia odbierania jedynie awizo dla listów poleconych, by nie uruchomić terminów urzędowych np. przez okres Państwa urlopu.

5. Czy wszystkie listy kierowane do mojej firmy są przez OmniOffice otwierane i skanowane?

W przypadku odebrania listu kierowanego do Państwa firmy postępujemy według Państwa decyzji w poniższy sposób (dyspozycja może być zmieniona w trakcie trwania umowy):

 • Otwieramy i skanujemy całą korespondencję przychodzącą, bez uprzednich pytań.
  lub:
 • Każdorazowe wprowadzenie listu do bazy generuje jednorazowe zapytanie, w którym wskazany jest nadawca listu, data odbioru i rodzaj przesyłki (list zwykły, polecony, paczka). Wiadomość będzie zawierała link, którego kliknięcie wygeneruje jednorazowe zlecenie skanowania.

6. W jaki sposób obsługiwane są połączenia przychodzące kierowane do mojej firmy ?

W przypadku wybrania oferty z numerem telefonicznym, przydzielamy Państwu lokalny numer telefonu stacjonarnego, który może być skonfigurowany na 2 sposoby:

 • Jako Państwa numer główny, obsługiwany przez naszą recepcję. Recepcjonistki będą zajmowały się połączeniami zgodnie Państwa instrukcjami.
 • Jako Państwa numer zapasowy tj. zamiast skrzynki głosowej. Opcja ta wymaga zmiany konfiguracji przekazywania połączeń u Państwa operatora.

7. Czy OmniOffice pomaga w założeniu spółki lub działalności gospodarczej?

Tak, pomożemy Państwu w formalnościach dotyczących założenia firmy, a także oferujemy zakup gotowych spółek.

8. Jak można podpisać umowę?

Są 3 sposoby na zawarcie transakcji biura wirtualnego z OmniOffice:

 • Osobiście w jednym z naszych biur.
 • Korespondencyjnie.
 • Za pomocą formularza transakcji on-line.

9. Jestem przedsiębiorcą planującym założenie działalności gospodarczej, czy mogę podpisać umowę przed dokonaniem wpisu?

Tak, jeśli umowę będzie podpisywał przyszły właściciel firmy potrzebny jest:

 • tylko numer NIP.

Jeśli umowę będzie zawierał pełnomocnik:

 • potrzebne jest udzielone mu od właściciela firmy pełnomocnictwo

Ponadto, Klient jest zobowiązany dostarczyć wyciąg z CEIDG niezwłocznie po rejestracji firmy.

10. Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy jeśli prowadzę działalności gospodarczą?

Wyciąg z CEIDG nie jest konieczny, wydrukujemy go w biurze, ale trzeba pamiętać swój numer NIP w celu wyszukania odpowiedniego wpisu.

11. Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia umowy na usługę biura wirtualnego jeśli prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną ?

Wyciąg z KRS lub w przypadku zawarcia umowy w systemie S24, potrzebny jest wydruk dokumentu z serwisu S24;
W sytuacji kiedy umowę podpisuje osoba nie będąca w reprezentacji spółki potrzebne jest; pełnomocnictwo od osoby uprawnionej lub uchwała dająca prawo do reprezentowania spółki.

12. Jakie dokumenty potrzebuję do zawarcia umowy jeśli moja spółka jest w organizacji?

Umowa spółki ze wskazaną reprezentacją.
Jeżeli umowa tego nie precyzuje, dokument wskazujący na reprezentację (pełnomocnictwo lub uchwała Zgromadzenia Wspólników)

13. Pod jakie urzędy i instytucje będzie podlegała moja firma ?

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Urząd Statystyczny w Warszawie.
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
tel.: 22 584 61 00
fax: 22 584 61 90
XII Wydział Gospodarczy KRS. ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: 22 440 06 91
tel.: 22 440 06 92
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
tel.: 22 538 21 11
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel.: 22 699 82 09
ul. 1 Sierpnia 21
01-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 20