Ergonomia stanowiska a nasze zdrowie

        Pracując w biurze słyszymy często o ergonomii, ale czy tak naprawdę wiemy jaki wpływ na nasze zdrowie ma pozycja w której pracujemy. Pojęcie ergonomia, wywodzi się z greki i oznacza naukę o pracy. Istnieje wiele definicji ergonomii. Jedna z nich wskazuje, że ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otocGabinet Zajęczazeniem w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i podróży.

Chociaż praca przy komputerze nie wymaga podnoszenia lub przenoszenia ciężarów jest także przyczyną wielu dolegliwości osób ją wykonujących. Podczas wysiłku statycznego mięśnie ulegają skurczeniu oraz utrzymywane są w stanie długotrwałego napięcia. Powoduje to ucisk na naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Z tego powodu zmniejszeniu ulega dopływ krwi do napiętych mięśni, ich utlenowienie i odżywianie. Gromadzące się w mięśniach toksyczne produkty przemiany materii nie są usuwane. Jest to nienaturalne, sprzeczne z fizjologią człowieka zjawisko, które powoduje występowanie szybszego zmęczenia mięśniowego.

Praca przy komputerze może powodować statyczne obciążenie mięśni stabilizujących kręgosłup w pozycji siedzącej, mięśni barków i rąk obsługujących klawiaturę,oraz mięśni karku utrzymujących głowę podczas obserwacji monitora, dokumentów i klawiatury, rotację miednicy ku tyłowi, odcinka lędźwiowego kręgosłupa ku przodowi, a tym samym spłycenie lordozy lędźwiowej, zwiększenie nacisku i zniekształcenie znajdujących się w niej dysków międzykręgowych. 

Wynikające z pracy przy komputerze dolegliwości przyjmują najczęściej postać dolegliwości bólowych umiejscowionych głównie w okolicy szyi, karku, barków, odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz rąk. Jeżeli praca jest wielokrotnie kontynuowana mimo występowania sygnałów bólowych, z biegiem czasu może prowadzić do zmian zapalnych lub degeneracyjnych takich jak bóle i sztywnienie mięśni, zapalenia stawów, zapalenia pochewek ścięgnistych, zwyrodnienia stawów kręgosłupa.  Poza obciążeniem statycznym mięśni i siedzącą pozycją ciała, wystąpienie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych potęgowane jest przez kilka dodatkowych przyczyn. Są to: nieergonomiczne stanowisko pracy, wiek, płeć, sytuacja rodzinna oraz przebyte choroby. W czasie pracy przy komputerze dochodzi także do obciążenia narządu wzroku oraz obciążenia psychicznego wynikającego z treści, sposobu i organizacji pracy.

W OmniOffice staramy się, aby gabinety były jak najlepiej dostosowane do potrzeb osób w nich pracujących, ponieważ jak wiadomo praca wykonywana przy nieprawidłowo zaprojektowanym stanowisku, w nieprawidłowej pozycji i przy nieprawidłowej organizacji pracy, z biegiem lat, może prowadzić do trwałych zmian w stanie zdrowia.

Żródło: www.pip.gov.pl