Batalia o listy Poczta Polska vs InPost

List z sądu do odbioru w kwiaciarni, a z prokuratury w spożywczym – brzmi zabawnie? Tym, którzy doświadczyli tego z pewnością do śmiechu nie było.Dlaczego przetarg na dostarczanie korespondencji rządowej w latach 2015-2016, wygrała firma, która nie spełnia podstawowych wymogów? Odpowiedz jest prosta ? cena. InPost zaproponował niższą niż Poczta Polska cenę usługi. Wygrana prywatnego operatora nie trwała na szczęście długo. Centrum Usług Wspólnych ( ta sama instytucja, która zorganizowała przetarg) w maju 2015 roku unieważniło wygrany przez InPost przetarg. Unieważnienie Centrum Usług Wspólnych argumentowało “wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Szczegółów nie podano, powołując się na informacje niejawne. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z powodów była sprzeczność co rzeczywistego istnienia deklarowanej sieci placówek InPost- czyżby dopiero teraz zakończono ich liczenie? 😉listyNiebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg, będziemy się temu bacznie przyglądać.