Bariery Komunikacyjne

Komunikujemy się od zawsze. Nadawca przekazuje nam komunikat, który odkodowuje i odbiera odbiorca. Schemat działa w ten sam sposób niezależnie od ilości odbiorców i tego czy komunikujemy się za pośrednictwem technologii czy bezpośrednio.

Kto jest winny błędów w komunikacji? Nadawca, który źle sformułował komunikat czy też może odbiorca, który źle odczytał komunikat? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ponieważ komunikacja jest procesem złożonym i dwustronnym. Skuteczna jest tylko wtedy, gdy odbiorca zrozumie nadany przez nadawcę komunikat. Bariery komunikacyjne to często przyczyna nieporozumień i przeszkoda w osiąganiu celów ? często też biznesowych.

Bariery zewnętrzne pojawiające się w komunikacji to najczęściej występujące w naszym otoczeniu przeszkody. Zaliczamy do nich hałas, awarie, głośne rozmowy, szumy aby je usunąć wystarczy zmienić miejsce rozmowy czy też jej termin. Często problemem są bariery wewnętrzne wynikają z emocji osób rozmawiających ich poglądów, nieprawidłowej interpretacji komunikatu, ze zbyt dużego optymizmu czy też braku zaufania.

Takie bariery mogą pojawić się zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy komunikatu. Aby komunikacja była skuteczna bariery takie należy rozpoznać i usunąć.

Bariery komunikacyjne wewnętrzne można podzielić na 4 grupy.

Osądzanie którego formy to krytykowanie, obrażanie, orzekanie i chwalenie połączone z oceną. Ostatnia forma osądzanie jest trudna do piętnowania, gdyż nie można mieć pretensji o pochwałę.

Kolejną grupą jest decydowanie za innych. W grupie tej pozbawiamy rozmówce możliwości samodzielnego podjęcia decyzji jaj formy to rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, niewłaściwe bądź nadmierne wypytywanie

Trzecia grupa barier to uciekanie od problemów innych. W grupie tej nie zwracamy uwagi na uczucia i problemy rozmówcy przybiera ona formy doradzania, zmiany tematu, logicznego argumentowania (np. ?To było do przewidzenia?), pocieszania, gdy wiemy, że nie wnosi to nic konstruktywnego do rozmowy.

Ostatnia czwarta grupa barier to niewłaściwe słuchanie jaj formy to słuchanie wybiorcze, przekonanie o swojej racji, i utożsamianie się ( odnoszenie wszystkiego tylko do swojego doświadczenia).

Jeżeli zależy nam na skutecznej komunikacji musimy zwrócić uwagę na powyższe czynniki. Nie zawsze da się wszystkie wyeliminować możemy jednak ograniczyć je do minimum.