Czy optymizm pomaga w prowadzeniu biznesu?

Korzyści płynące z postawy asertywnej.

Co blokuje naszą kreatywność?

Ergonomia stanowiska a nasze zdrowie