Czy optymizm pomaga w prowadzeniu biznesu?

Korzyści płynące z postawy asertywnej.