Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2018 r.

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy płacą składki ZUS, zlecając jeden – a nie jak dotychczas – trzy przelewy. Złą wiadomością jest, że kwota, którą muszą odprowadzać, jest wyższa niż w roku ubiegłym. Ile wynoszą poszczególne składki?

Ile wynoszą składki ZUS w 2018 r.?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi przygotować się na sporą podwyżkę – od stycznia zapłaci 1232,16 zł (jeżeli zdecyduje się opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 1166,85 zł (gdy zrezygnuje z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Na podaną kwotę składają się następujące składki społeczne:

 • emerytalna – 520,36 zł,
 • rentowa – 213,26 zł,
 • chorobowa – 65,31 zł,
 • wypadkowa – 47,98 zł.

Dodatkowo doliczyć trzeba składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 zł oraz składkę na fundusz pracy, która w 2018 r. wynosi 65,31 zł.

W porównaniu do 2017 r. to spore podwyżki – w ubiegłym roku przedsiębiorca, który zrezygnował z opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, płacił 1109,89 zł.

Dobrą wiadomością jest, że od kwietnia 2018 r. obniżona zostanie składka wypadkowa. Obniżka z 1,80% do 1,67% będzie jednak dotyczyć tylko tych firm, które do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Dla kogo niższe składki ZUS?

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić tak duże składki ZUS. W Polsce od kilku lat obowiązuje ulga dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Tacy przedsiębiorcy co do zasady płacą przez pierwsze 24 miesiące niższe składki. Ich wysokość od stycznia 2018 r. kształtuje się następująco:

 • składka emerytalna – 122,98 zł,
 • składka rentowa – 50,40 zł,
 • składka chorobowa – 15,44 zł,
 • składka wypadkowa – 11,34 zł.

Przedsiębiorcy na „małym ZUS-ie” płacą również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od stycznia 2018 r. wynosi ona 319,94 zł. Łącznie zatem składki ZUS kosztują ich 520,10 zł (z dobrowolną składką chorobową) lub 504,66 zł (bez składki chorobowej).

Jak oblicza się wysokość składek ZUS?

Wysokość zarówno aktualnych, jak i archiwalnych składek ZUS, przedsiębiorcy mogą sprawdzić m.in. na stronie internetowej ZUS-u. Nie wszystkie osoby prowadzące firmy wiedzą jednak, w jaki sposób wysokość składek jest wyliczana.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklaruje każdy przedsiębiorca, przy czym zadeklarowana kwota nie może być niższa niż:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. minimalna pensja to 2100 zł brutto, czyli podstawa wynosi 630 zł) – dotyczy osób opłacających tzw. „mały ZUS”,
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS (GUS podał kwotę 4443,00 zł, zatem podstawa wynosi 2665,80 zł) – dotyczy przedsiębiorców na tzw. „dużym ZUS-ie”.

Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne wylicza się, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru. Wynosi ona:

 • 19,52% – dla ubezpieczenia emerytalnego,
 • 8,00% – dla ubezpieczenia rentowego,
 • 1,80% – dla ubezpieczenia wypadkowego,
 • 2,45% – dla ubezpieczenia chorobowego.

Składki ZUS – bariera przedsiębiorczości?

W odróżnieniu od choćby podatku dochodowego czy VAT-u wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do ZUS-u nie jest w żaden sposób powiązana z uzyskiwanym przez nich dochodem. W praktyce oznacza to, że płacić trzeba od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od zarobku. Właśnie z tego względu mówi się, że składki ZUS są ogromną barierą w rozwoju przedsiębiorczości.

Choć osoby zainteresowane założeniem działalności mogą (o ile spełniają warunki) opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości, to problem powraca po dwóch latach – wówczas przedsiębiorca wchodzi na tzw. „duży” ZUS. Nie wszystkie firmy radzą sobie z dodatkowymi obciążeniami – część przedsiębiorców zawiesza działalność, inni powracają na etat, definitywnie kończąc przygodę z własnym biznesem.

Aby wspomóc przedsiębiorców, już w marcu 2018 r. rozpocznie obowiązywać Konstytucja Biznesu, a dokładniej zapisy dotyczące ulgi dla nowych przedsiębiorców. Co się zmieni? Przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek ZUS. Wyjątek będzie stanowić składka zdrowotna, którą to jednak można odliczyć od podatku. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy będzie przysługiwać dwuletnie prawo do regulowania tzw. „małego ZUS”, czyli będzie mógł opłacać składki w preferencyjnej wysokości. Czy to rozwiązanie przyczyni się do wzmożonego zakładania firm? Przekonamy się już wkrótce.